İletişime Geçin: 0505 438 38 37

Çalışma İzni Kriterleri

T.C. Vatandaşı istihdamı:

-Bir yabancı çalıştırabilmek için 5 T.C. Vatandaşı çalıştırma Zorunluluğu bulunmaktadır.

– İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise beş kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin 2. altı ayı için aranır.

İzin alınacak Şirket sermayesi:

Ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Eğitim sektöründe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında istihdam edecek yabancı personel için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak Ön izin belgesi gerekmektedir.

Turizm Bakanlığından Belgeli Kuruluşlar için Turizm İşletme Belgesinin bulunması gerekmektedir.

 

İstisnai durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Türk Vatandaşı ile evli olanlarda;

Türk vatandaşı ile olan ve  en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Kamuya ait bir iş yada hizmeti yapan firmaya,

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların izin taleplerinde, 1 ve 2. maddeler uygulanmamaktadır.

Şirket ortağı sermayesi:

İzin isteyen şirket ortağı yabancının,  40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Yabancıya ödenecek ücret:

Ev hizmetlerinde ödenecek aylık ücret miktarı başvuru tarihi itibariyle yürürlükteki asgari ücret,

Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizik tedavi uzmanı, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

Diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak kişiler için 1,5 katı

Turizm sektörü;

Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin talepleri değerlendirmeye alınmakta, diğer işletme ve işyerlerinin talepleri uygun bulunmamaktadır.

Eğlence sektörü:

Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için beş T.C. vatandaşı istihdamı aranmamaktadır.

Kamu ile sözleşme veya ihale  ile iş alan firmalara çalışma izni kriterleri uygulanmaz.

Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar:

Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel e çalışma izni alabilriz.

Firmamız 2008 yılından günümüze, Çalışma Bakanlığı Yabancı çalışma izni konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için danışman destek hattımız üzerinden bilgi alabilirsiniz Tel:0505 438 3837